Surf New AdPro And Keep Tabs On Your Rankings In Competition

Join the New #FutureAdpro and get the prize! 🎁 How? From all demo #FAP users we will choose the most active who will get FuturoCoins and Bitcoins! 💰 Start now!

👉 Don’t forget to give us your feedback 💬 at the special Facebook Group: http://bit.ly/AdProCreatorsTeam

👉 Check the rank of top users: https://adprobeta.futurenet.club/business/ranking

No automatic alt text available.

Helping Boy Get To United States For Operation

FutureNet Foundation – Mikołaj

4-letni Mikołaj urodził się z brakiem kości strzałkowej, krótszą kością piszczelową i zdeformowaną stopą, bez 3 paluszków.Ze względu na złożoność schorzenia, żadna placówka w Polsce nie zgodziła się na operację, a jedyną formą pomocy miała być amputacja nogi.Dzięki wsparciu Fundacji FutureNet udało się zmniejszyć kwotę potrzebną na sfinansowanie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i operacji, która przybliży chłopca do spełnienia marzenia o postawieniu pierwszego samodzielnego kroku. Zostań darczyńcą Fundacji FutureNet – przekaż darowiznę, która zasili kolejne projekty: http://futurenetfoundation.org/about-fundation/#FNFoundation | #NetworkThatHelps | #FutureNet

Posted by FutureNet Foundation on Thursday, May 17, 2018

4-Year-Old Santa was born with a lack of bone, a shorter bone and a deformed foot, without 3 fingers.
Due to the complexity of the disease, no facility in Poland agreed to surgery, and the only form of aid was to amputate the leg.
Thanks to the support of the foundation foundation, we have managed to reduce the amount needed to finance the trip to the United States and the operation that will bring the boy closer to his dream

Become a donor of the futurenet foundation – give a donation that will power more projects: http://futurenetfoundation.org/about-fundation/

#FNFoundation | #NetworkThatHelps | #FutureNet

What IS FutureNet? Get PAID For Being Active In Social Media?

What IS FutureNet? Getting Benefits For Posting And Chatting?

How many posts did you add/public on your wall? How many times did you chat in messenger with your facebook friends? Now, imagine somebody could give you benefits for that. Impossible? Not really!

Why NOT get paid for being active in social media?

More info: https://www.futurenet.club

Image may contain: 1 person , screen and indoor